główna zawartość
artykuł nr 1

"Działaj Lokalnie VII"

Działaj Lokalnie to program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Działaj Lokalnie to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. W Powiecie Kwidzyńskim Ośrodkiem  Działaj Lokalnie jest Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt.

Celem programu jest aktywizowanie mieszkańców do:

  • działania na rzecz dobra wspólnego;
  • współdziałania ze sobą na rzecz swojego otoczenia;
  • sprawienia by żyło się lepiej w swojej okolicy.

Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie za środki z dotacji zorganizuje "Powiślańskie obchody upamiętniające Błogosławioną Dorotę z Mątowów". W ramach obchodów zostanie:  

  1. zorganizowany konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o życiu Błogosławionej Doroty z Mątowów,
  2. wydana publikacja z twórczoscią młodzieży kwidzyńskiej o Błogosławionej Dorocie z Mątowów,
  3. zorganizowany spektakl teatralny "Kimkolwiek jesteś" autorstwa Agnieszki Korol w reżyserii z udziałem aktorów - amatorów.

 

obrazek