główna zawartość
artykuł nr 1

Programu Biblioteki Narodowej ?Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014 - priorytet.2

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Dzięki rpogramowy Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie zawarła porozumienie z trzema szkołami w kwidzynie: Szkołą Podstawową Nr 4 w kwidzynie, Gimnazjum Społecznym w Kwidzynie i Gimnazjum Nr 3 w Kwidzynie. W ramach projektu w szkołach prowadzone są zajęcia z młodzieżą, natomiast biblioteki szkolne wzbogaciły swój księgozbiór o książki poszukiwane przez młodzież i dzieci.