główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt "Poczytam Ci..."

Celem projektu Poczytam ci... Jest propagowanie czytelnictwa wśród skazanych osadzonych w zkładzie karnym, ale także wśród ich dzieci, utrzymanie więzi emocjonalnej skazanego z dzieckiem, redukowanie negatywnych skutków osadzenia dla rozwoju społecznego dzieci skazanych, pomoc rodzicom i dzieciom w radzeniu sobie z tymczasowym rozstaniem i ńieobecnością w życiu dziecka, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dziecka, zdobycie przez skazanych i dzieci umiejętności wyrażania uczuć, włączenie więźniów w proceszdobywania i rozwoju umiejętności czytania i pisania udzieci.

Projekt finansuje Lokalna Fundacja Filantorpijna "Projekt" w Kwidzynie, która jest operatorem programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj Lokalnie".