główna zawartość
artykuł nr 1

Strefy Innowacji - dotacja dla biblioteki w wysokości 10.000 PLN

Klub Młodych Mam to projekt, który dofinansowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka otrzymała dotację na ten cel w wysokości 10.000 PLN. Zanim jednak do tego doszło trzech bibliotekarzy skorzystało z cyklu bezpłatnych trzydniowych szkoleń, które wzmacniały umiejętności: planowania strategicznego, planowania zmiany, diagnozowanie potrzeb, tworzenie projektu, rozliczanie i raportowanie projektu. Klub powstał w ramach naszej kwidzyńskiej Strefy Innowacji.

Istotą Stref innowacji jest animowanie, pomaganie innym we wdrażaniu ich własnych pomysłów i upowszechnianie innowacji społecznych – wykorzystujących narzędzia ICT – przyczyniających się do zwiększania kapitału społecznego, ludzkiego i kulturowego społeczności lokalnych. Innowacje są tu rozumiane jako nowe sposoby rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Problemów, których nie da się rozwiązać przy użyciu do tej pory stosowanych sposobów (lub skuteczność / efektywność do tej pory stosowanych sposobów jest ograniczona).

Każda biblioteka uczestnicząca w Strefach Innowacji:

  • wzięła udział w cyklu warsztatów z komunikacji, diagnozy społecznej, zarządzania zmianą, planowania (łącznie 13 dni szkoleniowych); dzięki szkoleniom bibliotekarki i bibliotekarze będą potrafili lepiej komunikować się z partnerami, diagnozować problemy społeczne z udziałem mieszkańców, stosować różne metody wspólnego generowania pomysłów, planować i realizować działania we współpracy z innymi, a także dzielić się zdobytą wiedzą;
  • skorzystała z coachingu – czyli metody pracy indywidualnej lub w małych grupach, polegającej na wspieraniu w wyznaczaniu celów, określaniu zasobów, planowaniu działań;
  • po stworzeniu planu rozwoju swojej Strefy Innowacji – mogła ubiegać się o grant w wysokości do 10.000 złotych na realizację zawartych w nim pomysłów;
  • jest częścią sieci, dzięki czemu może wymieniać się doświadczeniami z pozostałymi placówkami uczestniczącymi w projekcie, a także z bibliotekami gminnymi tworzącymi sieć powiatową – i zachęcać je do wdrażania poszczególnych działań oraz wypracowanych pomysłów.