główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet jednostki 2016

dotacja podmiotowa organizatora

1.233.437,35

dotacja celowa Ministra Kultury

19.980,00

dotacja celowa Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt

4.000,00

dochody własne

23.102,75

  w tym dotacja celowa - budżet obywatelski

11.907,35

RAZEM

1.280.520,10