główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet jednostki 2017

dotacja podmiotowa organizatora

1.248.900,00

dotacja celowa Ministra Kultury

18.200,00

dotacja celowa Ministra Kultury

12.710,97

dochody własne

17.342,41

dotacja celowa - Budżet Obywatelski

13.696,12

RAZEM

1.310.849,50