artykuł nr 1

Biblioteka

obrazek
artykuł nr 2

Witamy!

obrazek

 

 

 

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie

 

Misja biblioteki

Misją Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie jest wspierać rozwój społeczności Powiatu Kwidzyńskiego poprzez pełnienie funkcji ogólnodostępnej biblioteki publicznej; upowszechniać wiedzę, integrować społeczność lokalną, wspierać mieszkańców w aktywności kulturalnej, edukacyjnej i obywatelskiej.

Wizja biblioteki

Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie to placówka przyjazna i zaspokajająca potrzeby mieszkańców Kwidzyna; jest nowoczesnym centrum informacji, kultury i edukacji.

Załączniki:
Załącznik 201 KB