artykuł nr 1

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności:

  1. Gromadzenie, opracowanie księgozbioru i konserwacja zbiorów
  2. Tworzenie warsztatu informacyjnego
  3. Udostępnienie zbiorów
  4. Prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej
  5. Tworzenie bazy danych w oparciu o posiadane zbiory
  6. Działalność na rzecz przedszkoli, szkół, osób niepełnosprawnych, placówek kultury
  7. Pomoc merytoryczna bibliotekom terenowym
  8. Organizacja narad i szkoleń; udział w naradach organizowanych przez WiMBP w Gdańsku
  9. Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo, kulturę i naukę.