artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Sprawy bieżące są przyjmowane i załatwianie w siedzibie Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie (ul.Kościuszki 54), od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. tel. 55 279 33 50 e-mail: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl