artykuł nr 1

Dofinansowanie zadania w ramach Programu...

Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

artykuł nr 2

Dofinansowanie w ramach projektu BLISKO.

Dofinansowanie w ramach projektu BLISKO.

artykuł nr 3

Dotacja MKiDN na rok 2018

Biblioteka otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa w wysokości 11 200 PLN na realizację Kwidzyńskiego Festiwalu Komiksów

artykuł nr 4

Dotacja MKiDN na rok 2017

Biblioteka otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa w wysokości 14.000 PLN.

artykuł nr 5

Działaj Lokalnie 2016

Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.000 PLN na promocję twórczości dzieci i młodzieży.