artykuł nr 1

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie udostępniania się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz

Dostępne podkategorie:
2016
2019
2020