artykuł nr 1

Jak zostać członkiem biblioteki?

Jak zostać członkiem biblioteki?

 • WYPOŻYCZALNIE:
  - przedstawić aktualny dokument tożsamości
  - wypełnić zobowiązanie
  - za dzieci (do 15 roku życia) zobowiązania wypełniają rodzice
 • CZYTELNIE:
  - pozostawić aktualny dokument tożsamości u dyżurującego bibliotekarza
  - wpisać się do zeszytu odwiedzin
  - ze zbiorów czytelni korzysta się na miejscu

Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu poszczególnych działów i filii.