artykuł nr 1

Zasady ponownego wykorzystywania

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wy

artykuł nr 2

Elektroniczny katalog biblioteki

Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie prowadzi elektroniczny katalog biblioteki zawierający informacje o zasobach biblioteki oraz kartotekę haseł wzorcowych.

artykuł nr 3

Publikacje elektroniczne

Kwidzyńska Biblioteka Cyfrowa jest projektem realizowanym przez Bibliotekę Miejsko - Powiatową w Kwidzynie. Celem działania Kwidzyńskiej Biblioteki Cyfrowej jest przede wszystkim udostępnianie zbiorów należących do Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzy