artykuł nr 1

Dotacja MKiDN na rok 2017

Biblioteka Miejsko - Powiatowa otrzymała dotację w ogłaszanym rokrocznie programie promocji czytelnictwa.

Zadanie polega na organizacji festiwalu promującego komiksy historyczne upamiętniające ważne z
punktu widzenia historii Polski wydarzenia. Festiwal trwał będzie trzy dni i składał się będzie z
warsztatów z pisania scenariuszy, warsztatów rysunku komiksowego, pokazów filmów, pokazów
uzbrojenia, spotkań autorskich z autorami komiksów. Festiwal, dzięki organizacji warsztatów będzie
dawał możliwość aktywnego włączenia się odbiorców w działania warsztatowe. Zamiarem biblioteki jest
organizacja 3 spotkań z 6 autorami komiksów, 9 warsztatów ilustratorskich, 3 warsztatów z pisania
scenariuszy, 3 pokazów filmów i 3 pokazów uzbrojenia wojskowego. Ponadto planujemy zorganizować
wystawy: plenerową i wewnątrz biblioteki.