artykuł nr 1

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących - Edycja 2015

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Stowarzyszenie przekaże bibliotekom publicznym aż 120 odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej. Zostaną one przekazane bibliotekom na podstawie umowy użyczenia. Użyczenie to jest nieodpłatne, biblioteka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu udziału w projekcie. Odtwarzacze cyfrowych książek mówionych pozostaną w bibliotekach do 31 grudnia 2017 roku. Po zakończeniu trwania umowy, biblioteka będzie mogła ją przedłużyć na kolejne okresy.