główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Nieudostępniono w BIP

Rejestr informacji

1. informacja publiczna na temat kosztów funkcjonowania Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie, wniosek wpłynął dnia: 19.10.2016, udzielono odpowiedzi dnia: 28.10.2016 treść:

Utworzony: 2017-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 14:57

2. Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Druga część dokumentu w załączniku.

Utworzony: 2017-08-01 | Zmodyfikowany: 2017-08-01 12:56

3. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Redakcja biuletynu Piotr Ciecierski tel. 55 279-33-50 fax. 55 279-33-50 e-mail: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl

Utworzony: 2005-03-07 | Zmodyfikowany: 2017-07-07 13:14

4. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Biblioteka Miejsko-Powiatowa samorządowa instytucja kultury Dyrektor: dr Piotr Widz Kontakt: 82-500 Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 21 tel./fax (055) 279-33-50 strona internetowa: www.biblioteka.ckj.edu.pl adres e-mail: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl Godziny otwarcia: poniedziałek - piatek 10:00-18:00, sobota 10:00-16:00 Nr NIP: 581-17-47-132 Nr REGON: 192007390 Akt powołania: Uchwała nr IV/37 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 23 grudnia 2002 r. Działa w oparciu o statut nadany przez: Uchwała nr...

Utworzony: 2005-02-15 | Zmodyfikowany: 2017-07-07 13:13

5. Ponowne wykorzystywanie

Zasady ponownego wykorzystywania

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów. Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu biblioteki w celu ich ponownego wykorzystywania Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna: udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej udostępniona na stronie internetowej przekaz...

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 12:16

6. Ponowne wykorzystywanie

Elektroniczny katalog biblioteki

Dostep do katalogu [odnośnik wbudowany w baner]: Katalog umożliwia wyszukiwanie zasobów wg. klucza: nazwisko, tytuł, hasło przedmiotowe, rok wydania, słowa w wybranych indeksach, a także kolekcje tematyczne. Dostęp i wykorzystanie katalogu jest bezpłatne.

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 12:05

7. Ponowne wykorzystywanie

Publikacje elektroniczne

Pierwszą licencję na udostępnianie publiczne zdigitalizowanych utworów Biblioteka Miejsko -Powiatowa w Kwidzynie otrzymała w 2013 roku. Od tego czasu trwają prace nad przygotowaniem spójnej platformy udostępnień a ich efektem jest Kwidzyńska Biblioteka Cyfrowa. Celem tworzenia lokalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Bibliotekarze realizują ten zamiar przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym do...

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 12:00

8. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Biblioteka Główna ul. Piłsudskiego 21 82-500 Kwidzyn NIP 581-17-47-132 tel./fax (55) 279 33 50 tel. (55) 645 28 99 Dyrektor tel./fax (55) 279 33 50, wew. 16 e-mail: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl Zastępca dyrektora tel./fax (55) 279 33 50, wew. 19 e-mail: kmalinowska@bibliotekakwidzyn.pl Administracja i Księgowość tel./fax (55) 279 33 50, wew. 18 e-mail: ksiegowosc@bibliotekakwidzyn.pl Dział Gromadzenia tel./fax (55) 279 33 50, wew. 17 e-mail: dzial_gromadzenia@bibliotekakwidzyn.pl e-mail:...

Utworzony: 2015-03-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 11:55

9. Nieudostępniono w BIP

Informacje nieudostępnione

Wszelkich informacji z zakresu trybu i sposobu udostępnienia informacji publicznej udziela dyrektor Biblioteki Miejsko - Powiatowej - Pan Piotr Widz tel. (55) 279 33 50 a w razie jego nieobecności zastępca dyrektora Biblioteki Miejsko - Powiatowej w kwidzynie - Pani Kamila Malinowska tel. (55) 279 33 50 Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek. We wniosku należy sprecyzować żądanie, postać w jakiej informacja ma być udostępni...

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 11:10

10. Budżet

Budżet jednostki 2016

dotacja podmiotowa organizatora 1.233.437,35 dotacja celowa Ministra Kultury 19.980,00 dotacja celowa Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt 4.000,00 dochody własne 23.102,75 w tym dotacja celowa - budżet obywatelski 11.907,35 RAZEM 1.280.520,10

Utworzony: 2017-04-26 | Zmodyfikowany: 2017-04-26 16:01

11. Budżet

Budżet jednostki 2015

dotacja podmiotowa organizatora 1.161.600,00 dotacja celowa Ministra Kultury 31.000,00 dotacja celowa Fundacja Rozwoju Społ.Inform. 10.000,00 dochody własne 11.267,10 RAZEM 1.292,427,45

Utworzony: 2016-01-30 | Zmodyfikowany: 2017-04-26 15:52

12. Projekty

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2017

Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki zakupom nowości, wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

Utworzony: 2017-04-26 | Zmodyfikowany: 2017-04-26 15:44

13. Projekty

Dotacja MKiDN na rok 2017

Biblioteka Miejsko - Powiatowa otrzymała dotację w ogłaszanym rokrocznie programie promocji czytelnictwa. Zadanie polega na organizacji festiwalu promującego komiksy historyczne upamiętniające ważne z punktu widzenia historii Polski wydarzenia. Festiwal trwał będzie trzy dni i składał się będzie z warsztatów z pisania scenariuszy, warsztatów rysunku komiksowego, pokazów filmów, pokazów uzbrojenia, spotkań autorskich z autorami komiksów. Festiwal, dzięki organizacji warsztatów będzie dawał mo...

Utworzony: 2017-04-26 | Zmodyfikowany: 2017-04-26 15:37

14. Projekty

Działaj Lokalnie 2016

Dzięki dotacji biblioteka mogła zorganizować warsztaty i zajęcia a także opublikować Antologię twórczości dzieci i młodzieży. W antologii na 176 stronach, w dwóch tomach znajdziecie Państwo 47 utworów autorstwa 32 młodych twórców z Kwidzyna. Wśród nich są: Julia Badzińska, Mateusz Bieżuński, Magdalena Białek, Dominika Borowska, Adrianna Glebko, Zuzanna Gajko, Larysa Głuszko, Marta Greglewska, Agnieszka Klimek, Roksana Krzemińska, Mariusz Lipiński, Dominika Mirosław, Karolina Marcinkowska, Ser...

Utworzony: 2017-04-26 | Zmodyfikowany: 2017-04-26 15:30

15. Projekty

"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki zakupom nowości, wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

Utworzony: 2016-10-04 | Zmodyfikowany: 2016-10-04 10:17

16. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności: Gromadzenie, opracowanie księgozbioru i konserwacja zbiorów Tworzenie warsztatu informacyjnego Udostępnienie zbiorów Prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej Tworzenie bazy danych w oparciu o posiadane zbiory Działalność na rzecz przedszkoli, szkół, osób niepełnosprawnych, placówek kultury Pomoc merytoryczna bibliotekom terenowym Organizacja narad i szkoleń; udział w naradach organizowanych przez WiMBP w Gdańsku Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo, kultu...

Utworzony: 2005-02-16 | Zmodyfikowany: 2016-10-04 10:14

17. Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora Imię i Nazwisko: Kamila Malinowska Wykształcenie: wyższe Pełni funkcję od: 09.05.2016 r. Kompetencje: Odpowiedzialna za działalność merytoryczną biblioteki. Jest osobą upoważnioną do zastępowania Dyrektora Biblioteki w czasie Jego nieobecności, we wszystkich sprawach związanych z działalnością Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie (z wyjątkiem spraw kadrowych).

Utworzony: 2005-02-16 | Zmodyfikowany: 2016-05-10 17:27

18. Oddział Dziecięcy (wypożyczalnia i czytelnia)

Oddział Dziecięcy (wypożyczalnia i czytelnia)

Oddział Dziecięcy (wypożyczalnia i czytelnia) Skład osobowy: 1. Elżbieta Muracka 2. Katarzyna Zieniewicz 3. Bożena Sikorowska Kompetencje: 1. Gromadzenie księgozbioru, jego opracowanie, 2. Tworzenie warsztatu informacyjnego (katalogi, baza danych) 3. Udostępnianie zbiorów 4. Prowadzenie lekcji bibliotecznych, organizacja konkursów, wystaw, zajęć artystycznych dla dzieci

Utworzony: 2005-02-16 | Zmodyfikowany: 2016-05-10 17:26

19. Statystyka zbiorcza

Zestawienie statystyczne

BUDŻET BIBLIOTEKI DOTACJA ŚRODKI POZYSKANE WYNEGOCJOWANA CENA ZA KSIĄŻKĘ średnia cena książki na rynku księgarskim cena książki wynegocjowana przez bibliotekę CZYTELNICY ZAREJESTROWANI I CZYTELNICY AKTYWNI czytelnicy aktywni [wypożyczyli przynajmniej jedną książkę w roku] czytelnicy zarejestrowani LICZBA CZYTELNIKÓW AKTYWNYCH W WIEKU 0-5 LAT LICZBA CZYTELNIKÓW AKTYWNYCH W WIEKU 6-12 LAT LICZBA CZYTELNIKÓW AKTYWNYCH W WIEKU 13-15 LAT LICZBA CZYTELNIKÓW AKTYWNYCH W ...

Utworzony: 2014-05-08 | Zmodyfikowany: 2016-01-30 14:23

20. Projekty

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo wid...

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Stowarzyszenie przekaże bibliotekom publicznym aż 120 odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej. Zostaną one przekazane bibliotekom na podstawie umowy użyczenia. Użyczenie to jest nieodpłatne, biblioteka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu udziału w projekcie. Odtwarzacze cyfrowych książek mówionych pozostaną w bibliotekach do 31 grudnia 2017 roku. Po zakończeni...

Utworzony: 2015-11-13 | Zmodyfikowany: 2015-11-13 09:53