główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ochrona danych osobowych

Klauzula RODO

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą* Pani/ Pana* dane osobowe jest Biblioteka Miejsko-Powiatowea w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 21, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizo...

Utworzony: 2018-05-23 | Zmodyfikowany: 2018-05-23 18:30

2.

Ochrona danych osobowych

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piłsudskiego 21, 82-500 Kwidzyn, lub email: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piłsudskiego 21, 82-500 Kwidzyn, lub email: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl Do zadań Administratora należy wykonywanie zadań z zakresu: Gromadzenie, opracowanie księgozbioru i konserwacja zb...

Utworzony: 2018-05-23 | Zmodyfikowany: 2018-05-23 18:20

3. Regulaminy

Regulamin wypożyczania czytników e-booków w Bibliotece Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW E-BOOKÓW W BIBLIOTECE MIEJSKO - POWIATOWEJ W KWIDZYNIE Wypożyczeń czytników książek elektronicznych (e-booków) w Mediatece Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie mogą dokonywać czytelnicy nie mający zaległych zobowiązań wobec biblioteki. Wypożyczanie czytników e-booków jest nieodpłatne. Zarejestrowany w bibliotece czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczeń jednego czytnika e-booków na okres maksymalnie do 30 dni. Dokonanie pierwszego wypożyczenia czyt...

Utworzony: 2018-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 14:46

4. Budżet

Budżet jednostki 2017

dotacja podmiotowa organizatora 1.248.900,00 dotacja celowa Ministra Kultury 18.200,00 dotacja celowa Ministra Kultury 12.710,97 dochody własne 17.342,41 dotacja celowa - Budżet Obywatelski 13.696,12 RAZEM 1.310.849,50

Utworzony: 2018-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 12:50

5. Główny Księgowy

Główny Księgowy

Główny Księgowy Imię i Nazwisko: Dorota Leśniewska Wykształcenie: wyższe Pełni funkcję od: 06.02.2018 r. Kompetencje: 1. Księgowość 2. Kadry 3. Płace

Utworzony: 2005-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 12:46

6. Dział Administracyjno - Księgowy

Dział Administracyjno - Księgowy

Diał Administracyjno - Księgowy Skład osobowy: 1. Dorota Leśniewska 2. Piotr Ciecierski 3.Kamila Malinowska Kompetencje: Kięgowość Kadry i płace Zamówienia publiczne Promocja i kancelaria Administracja Kwidzyńską Biblioteką Cyfrową

Utworzony: 2015-03-04 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 12:45

7. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Biblioteka Główna ul. Piłsudskiego 21 82-500 Kwidzyn NIP 581-17-47-132 tel./fax (55) 279 33 50 tel. (55) 645 28 99 Dyrektor tel./fax (55) 279 33 50, wew. 16 e-mail: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl Zastępca dyrektora tel./fax (55) 279 33 50, wew. 19 e-mail: kaleksandrowicz@bibliotekakwidzyn.pl Administracja i Księgowość tel./fax (55) 279 33 50, wew. 18 e-mail: ksiegowosc@bibliotekakwidzyn.pl e-mail: kmalinowska@bibliotekakwidzyn.pl e-mail: pciecierski@bibliotekakwidzyn.pl Dział Gromadzenia t...

Utworzony: 2015-03-04 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 12:43

8. Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora Imię i Nazwisko: Karolina Aleksandrowicz Wykształcenie: wyższe Pełni funkcję od: 01.01.2018 r. Kompetencje: Odpowiedzialna za działalność merytoryczną biblioteki. Jest osobą upoważnioną do zastępowania Dyrektora Biblioteki w czasie Jego nieobecności, we wszystkich sprawach związanych z działalnością Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie (z wyjątkiem spraw kadrowych).

Utworzony: 2005-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 11:22

9. Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urządnicze

Dyrektor Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy. Szczegóły naboru w załączniku [ogłoszenie]. Termin składania dokumentów aplikacyjnych - osobiście do 12 stycznia 2018 roku do godziny 18:00 w siedzibie Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 21, 82-500 Kwidzyn. Dodatkowych informacji udziela zastępca dyrektora Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie pod numerem telefonu 55 279-33-50.

Utworzony: 2017-12-22 | Zmodyfikowany: 2017-12-22 12:05

10. Nieudostępniono w BIP

Rejestr informacji

1. informacja publiczna na temat kosztów funkcjonowania Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie, wniosek wpłynął dnia: 19.10.2016, udzielono odpowiedzi dnia: 28.10.2016 treść:

Utworzony: 2017-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 14:57

11. Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Druga część dokumentu w załączniku.

Utworzony: 2017-08-01 | Zmodyfikowany: 2017-08-01 12:56

12. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Redakcja biuletynu Piotr Ciecierski tel. 55 279-33-50 fax. 55 279-33-50 e-mail: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl

Utworzony: 2005-03-07 | Zmodyfikowany: 2017-07-07 13:14

13. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Biblioteka Miejsko-Powiatowa samorządowa instytucja kultury Dyrektor: dr Piotr Widz Kontakt: 82-500 Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 21 tel./fax (055) 279-33-50 strona internetowa: www.biblioteka.ckj.edu.pl adres e-mail: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl Godziny otwarcia: poniedziałek - piatek 10:00-18:00, sobota 10:00-16:00 Nr NIP: 581-17-47-132 Nr REGON: 192007390 Akt powołania: Uchwała nr IV/37 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 23 grudnia 2002 r. Działa w oparciu o statut nadany przez: Uchwała nr...

Utworzony: 2005-02-15 | Zmodyfikowany: 2017-07-07 13:13

14. Ponowne wykorzystywanie

Zasady ponownego wykorzystywania

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów. Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu biblioteki w celu ich ponownego wykorzystywania Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna: udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej udostępniona na stronie internetowej przekaz...

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 12:16

15. Ponowne wykorzystywanie

Elektroniczny katalog biblioteki

Dostep do katalogu [odnośnik wbudowany w baner]: Katalog umożliwia wyszukiwanie zasobów wg. klucza: nazwisko, tytuł, hasło przedmiotowe, rok wydania, słowa w wybranych indeksach, a także kolekcje tematyczne. Dostęp i wykorzystanie katalogu jest bezpłatne.

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 12:05

16. Ponowne wykorzystywanie

Publikacje elektroniczne

Pierwszą licencję na udostępnianie publiczne zdigitalizowanych utworów Biblioteka Miejsko -Powiatowa w Kwidzynie otrzymała w 2013 roku. Od tego czasu trwają prace nad przygotowaniem spójnej platformy udostępnień a ich efektem jest Kwidzyńska Biblioteka Cyfrowa. Celem tworzenia lokalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Bibliotekarze realizują ten zamiar przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym do...

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 12:00

17. Nieudostępniono w BIP

Informacje nieudostępnione

Wszelkich informacji z zakresu trybu i sposobu udostępnienia informacji publicznej udziela dyrektor Biblioteki Miejsko - Powiatowej - Pan Piotr Widz tel. (55) 279 33 50 a w razie jego nieobecności zastępca dyrektora Biblioteki Miejsko - Powiatowej w kwidzynie - Pani Kamila Malinowska tel. (55) 279 33 50 Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek. We wniosku należy sprecyzować żądanie, postać w jakiej informacja ma być udostępni...

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 11:10

18. Budżet

Budżet jednostki 2016

dotacja podmiotowa organizatora 1.233.437,35 dotacja celowa Ministra Kultury 19.980,00 dotacja celowa Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt 4.000,00 dochody własne 23.102,75 w tym dotacja celowa - budżet obywatelski 11.907,35 RAZEM 1.280.520,10

Utworzony: 2017-04-26 | Zmodyfikowany: 2017-04-26 16:01

19. Budżet

Budżet jednostki 2015

dotacja podmiotowa organizatora 1.161.600,00 dotacja celowa Ministra Kultury 31.000,00 dotacja celowa Fundacja Rozwoju Społ.Inform. 10.000,00 dochody własne 11.267,10 RAZEM 1.292,427,45

Utworzony: 2016-01-30 | Zmodyfikowany: 2017-04-26 15:52

20. Projekty

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2017

Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki zakupom nowości, wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

Utworzony: 2017-04-26 | Zmodyfikowany: 2017-04-26 15:44