główna zawartość
artykuł nr 1

Witamy!

grafika ozdobna

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie

budynek biblioteki

Misja biblioteki

Misją Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie jest wspierać rozwój społeczności Powiatu Kwidzyńskiego poprzez pełnienie funkcji ogólnodostępnej biblioteki publicznej; upowszechniać wiedzę, integrować społeczność lokalną, wspierać mieszkańców w aktywności kulturalnej, edukacyjnej i obywatelskiej.

Wizja biblioteki

Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie to placówka przyjazna i zaspokajająca potrzeby mieszkańców Kwidzyna; jest nowoczesnym centrum informacji, kultury i edukacji.