artykuł nr 1

Informacja o wynikach postępowania konkursowego...

Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie

artykuł nr 2

Zmiana terminu postępowania konkursowego na...

Zmiana terminu postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie

artykuł nr 3

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie

artykuł nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę osób i mienia.

artykuł nr 5

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na...

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie