artykuł nr 11

"Cyfrowy Kwidzyn - przeciwdziałanie wykluczeniu...

Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie otrzymała wsparcie w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

artykuł nr 12

"Działaj Lokalnie VII"

W październiku 2012 roku Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie otrzymała dotację na na realizację działania w ramach programu Działaj Lokalnie VII w wysokości 4 000 PLN.

artykuł nr 13

"Kraszewski. Komputery dla bibliotek"

W październiku 2012 roku Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie otrzymała dotację na zakup komputerów dla czytelników w ramach programu Instytutu Ksiażki w wysokości 20 000 PLN.